وام ازدواج,استخدام بانک,تسهیلات بانک,بانک تو,اخذ وام

امروز ، ۰۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۹

فهرست کاربری

معرفی بانک صنعت و معدن

 

معرفی بانک صنعت و معدن


تاریخچه بانک صنعت و معدن

از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، چهار بانک توسعه ای در زمینه سرمایه گذاریهای صنعتی مشغول بودند .
١. بانک اعتبارات صنعتی که اولین بانک توسعه صنعتی در ایران است به موجب قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم کشور در سال ١٣٣٥ باسرمایه اولیه ٦٠٠ میلیون ریال و به منظور ایجاد و تقویت کارآفرینان بخش خصوصی تأسیس گردید . سهام اولیه این بانک تماماً به دولت تعلق داشت لیکن پس از حدود ٢٠ سال فعالیت، تصمیم گرفته شد که با فروش تدریجی سهام به بخش خصوصی موجبات غیردولتی شدن بانک مزبور فراهم گردد . در اواخر سال ١٣٥٦ با فروش تدریجی حدود پنج درصد سهام به بخش خصوصی ، زمینه غیردولتی شدن بانک آغازگردید . این بانک در مدت ٢٢ سال فعالیت خود ١١٠٧ فقره تسهیلات به مبلغ کل ٧/٨٦ میلیارد ریال به واحدهای تولیدی و خدماتی پرداخت نموده و در سرمایه گذاری ٧٠ واحد تولیدی و خدماتی نیز به مبلغ ١١ میلیارد ریال مشارکت حقوقی داشته است .
٢. بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران ، دومین بانک توسعه صنعتی در سال ١٣٣٨ که ضمناً اولین بانک توسعه ای خصوصی در کشور به شمار می آمد ، با سرمایه ٤٠٠ میلیون ریال به صورت شرکت سهامی عام تأسیس گردید . این بانک متعلق به بخش خصوصی بود و حدود ٨٧ درصد سهام این بانک به افراد و مؤسسات ایرانی و١٣ درصد بقیه متعلق به ١٩ بانک و مؤسسه خارجی بود . از ١٩ بانک خارجی ، ٦ بانک انگلیسی – ٢ بانک فرانسوی – ٤ بانک ژاپنی – ٢ بانک آمریکایی – ٢ بانک آلمانی – ١ بانک ایتالیایی و ٢ بانک هلندی بودند . این بانک تا پایان سال ١٣٥٦ قریب به ٢٢٢ میلیارد ریال وام صنعتی و سرمایه در گردش برای ایجاد و توسعه صنایع ایران پرداخت کرده بود و در سرمایه ١٤٨ واحد تولیدی و خدماتی به مبلغ ٢/٤٩ میلیارد ریال مشارکت داشت.
٣. بانک توسعه و سرمایه گذاری ایران ، سومین بانک توسعه ای در سال ١٣٥٢ با سرمایه ٠٥٠ر١ میلیون ریال که پنجاه درصد آن پرداخت گردیده بود ، به صورت شرکت سهامی عام تأسیس گردید. حدود ٨٢ درصد سهام این بانک به ٣٣٣٣ فرد و مؤسسه ایرانی و حدود ١٨ درصد باقی نیز به افراد و مؤسسات خارجی تعلق داشت . این بانک تا پایان سال ١٣٥٦ جمعاً ١٦٥ فقره تسهیلات به مبلغ تقریبی ٥/١٩ میلیارد ریال به صنایع کشور پرداخت کرد و در سرمایه سهامی ١٤ طرح تولیدی و خدماتی جمعاً به مبلغ ٥٨٠ میلیون ریال مشارکت داشت .
٤. شرکت سرمایه گذاری بانکهای ایران در سال ١٣٥٥ با سرمایه اولیه ١٥ میلیارد ریال به صورت شرکت سهامی عام آغاز به فعالیت نمود . سهامداران این شرکت را ١٥ بانک ایرانی و ١٦٠٠ سهامدار از افراد حقیقی و حقوقی تشکیل می دادند .
علاوه بر بانکهای توسعه ای فوق که برای کمک به صنایع بزرگ و متوسط تشکیل شده بود ، کمکهای مالی برای ایجاد و توسعه واحدهای کوچک صنعتی از طریق صندوق ضمانت صنعتی پرداخت می گردید . این صندوق در سال ١٣٣٩ با سرمایه انتقالی از صندوق مشترک ایران و آمریکا به مبلغ ١٣٨ میلیون ریال به صورت مؤسسه غیرتجاری عام المنفعه برای کمک به صنایع کوچک ایجاد شده بود و سرمایه آن به تدریج به مبلغ ٧٧٠ میلیون ریال افزایش یافته بود و کلا متعلق به دولت بود .
 

این شرکت تا پایان سال ١٣٥٧ در ٢٢ مؤسسه تولیدی و خدماتی ، مبلغی در حدود ٥/٢ میلیارد ریال سرمایه گذاری نمود و سهام ٢٢ مؤسسه تولیدی و خدماتی را به مبلغ یک میلیارد ریال خریداری نمود.
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران بانک صنعت ومعدن به موجب مصوبه مورخ ١٣٥٨/٠٧/٠٢ مجمع عمومی بانکها ، با اجازه حاصل از ماده ١٧ لایحه قانونی اداره امور بانکها و از ادغام بانکهای اعتبارات صنعتی - توسعه صنعتی و معدنی ایران - توسعه و سرمایه گذاری ایران و شرکت سرمایه گذاری بانکهای ایرانی - صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معادن تشکیل گردید . به استناد صورتجلسه مورخ ١٣٦٢/٠٣/٣١ مجمع عمومی بانکها ، موضوع ادغام صندوق ضمانت صنعتی و شرکت صندوق معادن در بانک صنعت ومعدن منتفی اعلام و اساسنامه بانک باتوجه به سرمایه واحدهای فوق الذکر اصلاح گردید . به موجب بند یک مصوبه مجمع عمومی فوق العاده بانک مورخ ١٣٦٧/٠١/٢١ ، صندوق ضمانت صنعتی از تاریخ مصوبه، با کلیه اموال و دارائیها در بانک صنعت ومعدن ادغام گردید .

___________________________________________________________________

 

معرفی بانک صنعت و معدن


موضوع و ارکان بانک


ارکان بانک

طبق ماده (٨) اساسنامه بانک دارای ارکان زیر است:
مجمع عمومی
هیأت مدیره
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل،
بازرس (حسابرس) قانونی.
به موجب ماده (٩) اساسنامه، وزیر امور اقتصادی ودارایی ریاست مجمع عمومی بانک را بعهده دارند.

موضوع بانک طبق ماده (٥) اساسنامه به شرح زیر می باشد:
١. بررسی و ارزیابی طرح های صنعتی، معدنی و خدماتی ذیربط برای اعطای تسهیلات به منظور تخصیص بهینه منابع و نظارت بر اجرای طرحهای یاد شده.
٢. تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری در زمینه ایجاد، توسعه، نوسازی و بهسازی واحدهای صنعتی، معدنی، فنآوریهای نوین و خدماتی از طریق اعطای تسهیلات و انجام مشارکت.
٣. نوآوری و ابداع در زمینه نهادسازی مالی و توسعه فرآیندهای حرفهای.
٤. مشارکت و مساعدت در توسعه و تعمیق بازارهای پول و سرمایه.
٥. مساعدت و مشارکت برای ایجاد نهادهای مالی، فنی، حقوقی، خدماتی و سایر نهادهای تخصصی مورد نیاز (از جمله تأسیس بانک صنایع کوچک).
٦. تأمین منابع مالی طرحها و واحدهای تولیدی و خدماتی از طریق اعطای تسهیلات، سرمایهگذاری و مشارکت حقوقی.
٧. اعطای تسهیلات و کمک به کارآفرینان و ایجاد خط اعتباری برای حمایت از صنایع کوچک.
٨. تجهیز منابع مالی و اعتبارات ریالی و ارزی مورد نیاز از منابع داخلی و خارجی.
٩. تجهیز پساندازها و سپرده های مردم و ایجاد صندوقهای خاص سپردهگیری.
١٠. به کارگیری قابلیت های عملیات بانکداری توسعهای در راستای ارتقاء و بهبود سطح شاخصهای کلان اقتصادی کشور (سطح فنآوری, توسعه صادرات, افزایش سطح اشتغال, افزایش ارزش افزوده, بهسازی و ارتقای نظام مدیریت).
١١. تصدی عاملیت وجوه اداره شده و وجوه امانی و اعتبارات بخش صنعت و معدن و خدمات.
١٢. به کارگیری شیوه های نوین واگذاری و مدیریت شرکتها.
١٣. تأسیس شرکت های مادر, سرمایهگذاری و خدمات مدیریت و به کارگیری روشهای استیجاری و سایر روشها در واگذاری سهام با رعایت بند (الف) ماده (٥) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن ـ مصوب ١٣٧٩ ـ و سایر قوانین و مقررات مربوط.
١٤. قبول عاملیت ارائه خدمات بانکداری برای اشخاص ثالث.
١٥. انجام مطالعات لازم و تدوین گزارشهای ادواری برای ارزیابی سرمایهگذاریهای انجام شده.
مجمع عمومی

اعضای مجمع عمومی بانک عبارتند از:
١. وزیر امور اقتصادی ودارایی (رئیس مجمع )
٢. وزیر صنعت ،معدن وتجارت
٣. وزیر جهاد کشاورزی
٤. وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی
٥. معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری
٦. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
__________________________________________________________________________

 

معرفی بانک صنعت و معدن


خط مشی کیفیت


بانک صنعت و معدن به عنوان بانک توسعه‌ای - تخصصی، با به کارگیری قابلیتهای عملیات بانکداری توسعه‌ای، در جهت توسعه اقتصادی کشور گام برداشته و خدمات خود را در بالاترین سطح کیفیت و بر مبنای خط مشی ذیل ارائه می‌نماید:
١. تلاش در راستای تحقق اهداف، سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت
٢. کمک به رشد و توسعه در بخش صنعت و معدن
٣. توسعه همکاری‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای بهبود سطح کیفی خدمات بانکی
٤. ارائه خدمات مشاوره‌ای به سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مالی و اقتصادی
٥. استفاده از ابزارهای نوین به منظور تامین و تخصیص بهینه منابع
٦. به کارگیری فناوری اطلاعات و توسعه بانکداری الکترونیکی
٧. ایجاد بستر مناسب جهت ارتقاء دانش، رشد افکار و بروز خلاقیت کارکنان
٨. افزایش بهره‌وری بانک از طریق پایش، اندازه‌گیری و بهبود مستمر فرایندها
٩. تلاش در جهت تسهیل امور بانکی، تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی مشتریان
به منظور اطمینان بخشیدن به مشتریان محترم و تحقق خط مشی کیفیت، بانک صنعت و معدن استاندارد ISO 9001-2008 را مستقر نموده و تضمین می نماید که استانداردهای کیفیت به طور کامل اجرا می شود. همچنین خط مشی کیفیت توسط تمامی کارکنان درک گردیده و به صورت سالیانه و یا حسب نیاز مورد بازنگری قرار می گیرد.

منبع:روابط عمومی بانک صنعت و معدن

یادداشت ها

مصاحبه ها

اخبار رسانه ها

استخدام بانک
استخدام بیمه

نظرسنجی

نظر شما در باره یکسان سازی نرخ سود بانک ها چیست؟

خوب است

خوب نیست

فرقی نمی کند

نمایش نتایج نظر سنجی